ביטול עסקה

פליימק מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט שלה. באמצעות הודעות ביטול בכל אחת מהדרכים המופרטות להלן ובתאם לדרכי התקשורת המפורטות להלן:

בטלפון 025663919
בדואל – SUPPORT@FLYMAC.CO

    ביטול עסקה